gewoon betaalbaar
 

Meer informatie over jaarrekeningen

 
js.png

IB Plus

Voor eenmanszaken / zzp-ers en VOF's kunnen wij de jaarcijfers opstellen in de vorm van IB Plus jaarstukken. Deze jaarstukken bevatten een balans en winst- en verliesrekening en worden als bijlage aan de aangifte Inkomstenbelasting gevoegd. De jaarstukken bevatten minder informatie dan een jaarrekening, maar volstaan voor de jaarlijks in te dienen aangifte inkomstenbelasting. Wanneer de ondernemer zijn jaarstukken jaarlijks ook bij de bank moet inleveren vanwege een financiering dan kan het zo zijn dat dit voor de bank onvoldoende is. In dat geval zal alsnog een volledige jaarrekening opgesteld moeten worden. Voor besloten vennootschappen volstaat deze vorm niet. Op grond van de wettelijke regels van BW 2 Titel 9 kan de besloten vennootschap niet volstaan met IB Plus Jaarstukken, maar moet zij een jaarrekening opstellen.

 
js.png

Werkmaatschappij BV

Een werkmaatschappij is een BV waarin de ondernemersactiviteiten, oftewel jouw dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden.Van hieruit stuur je jouw facturen, ontvang je de inkomsten en betaal je de kosten. Hierin vindt dus de dagelijkse bedrijfsvoering plaats. Met deze BV ga je ook alle risicovolle verplichtingen aan. Op grond van BW 2 Titel 9 moet een besloten vennootschap een jaarrekening opstellen die voldoet aan de regels die hierin gesteld zijn. Naast de balans en de winst- en verliesrekening bevat deze jaarrekening ook de waarderingsgrondslagen en een uitgebreide toelichting op de posten in de balans en de winst- en verliesrekening. 

 
js.png

Holding BV

De betekenis van een holding (ook wel bekend als holding company, holding bedrijf, houdstermaatschappij of beheer bv) luidt: een vennootschap die in de hiërarchie gezien wordt als de hoogste maatschappij binnen een groep van maatschappijen. Dit wil zeggen dat een holding BV in feite de baas is van alle andere BV’s die onder de holding hangen. Ook voor de holding BV zal een jaarrekening volgens BW 2 Titel 9 opgesteld moeten worden. Naast de jaarrekening van de holding BV (vaak de enkelvoudige jaarrekening genoemd) moet de holding BV soms ook een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Onder consolideren verstaan we het bij elkaar optellen van verschillende enkelvoudige jaarrekeningen van de holding bv en de verschillende dochterondernemingen (de werkmaatschappijen). In deze jaarrekening worden de cijfers van de verschillende ‘dochters’ samengevoegd en gepresenteerd als die van één bedrijf.